Polityka plików cookie i innych podobnych technologii

Na stronie internetowej www.kultura.com.pl stosowane są mechanizmy automatycznego
przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”, „Local Storage Object”). Są one
stosowane w celu lepszego dostosowania strony do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby
niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane
mianem „cookies”.


Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do
identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania ze strony. Za ich pomocą
dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności
Użytkowników i sposobie wykorzystania strony. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług
do preferencji Użytkownika.


Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku
twardego po zakończeniu sesji (czyli po zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików
„cookies” pozwalają na identyfikację Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania strony nie
są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym.
Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania
plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług
świadczonych za pośrednictwem strony.


Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów
internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego
przed rozpoczęciem korzystana ze strony zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania
funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika
przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób.


Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami
„cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w
urządzeniu końcowym Użytkownika.


Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji
przeglądarek internetowych.